Fotoakuten - Gratis bilder


Hämta gratis bilder hos Fotoakuten

Fotografins historia

Få uppfinningar har väl präglat våra liv som konsten att kunna fotografera. På ett sätt kan den nog tillskrivas nästan lika stor betydelse som tryckkonsten. Med förmågan att kunna ta bilder och skriva text har människan fått ett kraftfullt verktyg för att sprida och bevara information. Detta har varit avgörande för vår utveckling. Fotografins historia är längre än man kan tro men det är vid de två senaste sekelskiftena som den har nått stora brytpunkter. Vid det förra sekelskiftet var det främst utvecklingen av de kemiska processerna av fotografering som utvecklades. Idag använder vi oss nästan uteslutande av digital fotografering vilket har utvecklas sen senaste sekelskiftet. Men allt började med några kemiska innovationer på 1700-talet.

Kemiska upptäckter

Historiska kameror

Världens första, som finns bevarat, fotografi togs 1826. Det var en fransman vid namn Joseph Nicéphore Niépce som tog en bild på utsikten från sitt arbetsrum. Fotografiet krävde en exponeringstid på åtta timmar och var mycket suddig. Ändå är den att betrakta som en form av mirakel. Redan under 1700-talet hade kemister gjort upptäckten att silversalter mörknade när de utsattes för ljus. Det var bland annat apotekaren och kemisten Carl Wilhelm Scheele från Köping som upptäckt detta fenomen. Han upptäckte även att olika former av ljus, till exempel blått eller rött ljus gav olika nyanser. Nu var det inte Scheele som skulle uppfinna fotokonsten om man nu kan säga att den har en enda uppfinnare. Tekniken för forma en bild av ljuset utifrån med hjälp av ett mörkt rum och ett litet hål var känd sen länge. I början av 1800-talet började denna teknik användas tillsammans med plåtar bestrukna med silversalter. Niépce må ha varit först men den man som fick kunskapen om fotografering att sprida sig var en annan fransman, Daguerre. 1839 kom han ut med en uppfinning, daguerreotypen, och en bok som gjorde det möjligt för andra att ta del av hur man fotograferade. Konsten spred sig sen över Europa och över till Amerika.

Teknisk utveckling

Första fotografiet

I slutet av 1800-talet gick den tekniska utvecklingen snabbt framåt även inom andra områden. De innovativa uppfinningarna avlöste varandra. En stor nyhet på denna tid var elektriciteten och kanske främst förmågan att utnyttja den till andra uppfinningar och maskiner. Tidens uppfinnare använde nu elektricitet till nya innovationer eller för att förbättra redan existerande. Mycket av detta ägde rum i den nya världen av driftiga immigranter som tagit med sig kunskap från Europa. Ett exempel är Charles Fey, en tysk tekniker som använde sin kunskap om elektriska maskiner för att tillverka den första enarmade banditen, eller slot machine, som den kallades. Maskinen kallades för Liberty Bell. Den var av enkel karaktär med endast tre hjul men den kunde betala ut en vinstsumma av 20 mynt till den som fick jackpot. Den enarmade banditen har sen dess genomgått en utveckling liknande den som kameran men det är en helt annan historia.

Plåtar

Agfa pocket

Om 1800-talet var det århundrade då fotografin uppfanns och gjordes känd så blev 1900-talet det sekel då tekniken förfinades och gjordes tillgänglig för alla. På 1800-talet utfördes fotografering av kringresande fotografer med en tung och dyr utrustning. Att fotografera människor var svårt eftersom kameran ofta behövde flera minuter på sig för att få bilden att fastna. En uppfinning som gett mycket var fotoblixten som gjorde det möjligt att fotografera även inomhus eller i mörker. Från början användes en plåt som bilden fastnade på. Därav slanguttrycket att ”plåta” som hänger med än idag. Detta trots att utvecklingen under 1900-talet gav oss filmrullen. Med filmrullen blev det nu möjligt att tillverka kameror så små att de fick plats i fickan, en så kallad pocketkamera. Nu användes fotografier inte bara till att ta enstaka foton för att föreviga högtidliga tillfällen utan vanligt folk kunde ta bilder lite när som. En annan viktig händelse för fotografin under 1900-talet var utvecklingen av färgfotografiet.

Redan på 1860-talet hade det första färgfotografiet färdigställts men tekniken var då allt för omständlig och dyr för att kunna användas. Det dröjde fram till 1930-talet när den rörliga filmen hade tagit fart som konstform. Det var också filmindustrin som utvecklade den teknik av färgfoto som sen kunde användas även till stillbilder. I slutet av 1900-talet var det så dags för nästa stora revolution inom fotografi, digitalkameran. Faktiskt gjordes försök redan på 1970-talet att tillverka en digital kamera men det är kanske egentligen nu under det nya århundradet som den digitala tekniken på allvar har trängt undan användandet av film. Den digitala tekniken utvecklas hela tiden och ingen i början på 1800-talet hade väl kunnat ana att en dag skulle typ alla gå runt med en egen kamera i fickan.